Daikin klimatska naprava je prava izbira za okolje

Daikin se zavzema za zagotavljanje najučinkovitejših in najvarnejših načinov za ogrevanje naših domov, podjetij in industrije, tako danes in v prihodnosti. Daikin prevzema odgovornost za varovanje okolja v vseh dejanjih, politiki podjetja, praksi in procesih. Temeljni cilj Daikina je varovanje trajnosti okolja. Svoje poslovanje opravljajo v skladu z zelenimi načeli – ekonomičnimi in ekološkimi.

Zmanjšanje HFC

Daikin verjame v raznolikost pri izbiri hladilnega sredstva. 15. oktobra 2016 so države pogodbenice Montrealskega sporazuma sklenile zgodovinski dogovor, ki bo privedel do znatnega blaženja globalnih klimatskih sprememb.

Predstavniki okoli 150 držav so se na 28. srečanju držav pogodbenic dogovorili o zmanjšanju količine toplogrednih plinov, predvsem postopno znižanje globalne porabe fluoriranih ogljikovodikov (HFC) v sorazmerju s CO2, v skladu s protokolom iz Montreala. Ti so se zadnja leta zelo razširili, saj jih uporabljajo za polnjenje hladilnih in klimatskih naprav, poleg tega pa se je nekaj časa njihova uporaba spodbujala, saj nadomeščajo ozonu škodljive freone. Čeprav HFC-ji niso škodljivi ozonskemu plašču, so močni toplogredni plini.

Daikin se prilagaja sporazumu Kigali

V Daikinu se zavedajo, da ni “ene rešitve, ki ustreza vsem (one size fits all)” napravam in aplikacijam, zato družba Daikin zagovarja politiko raznovrstnih hladilnih sredstev. Potrebno je oceniti številna merila, vključno z ODP in GWP vrednostmi, varnostjo, porabo energije, razpoložljivostjo, cenovno dostopnostjo, učinkovitostjo virov, možnostjo recikliranja, obnovljivostjo in celotnim vplivom globalnega segrevanja opreme.

Hladilno sredstvo R-32

Daikin je hladilno sredstvo R-32 označil kot zelo koristno za enojne in split sisteme klimatskih naprav ter toplotnih črpalk. Daikin verjame, da bo prehod na plin R-32 pomagal izpolnjevati tako postopno odpravo HFC in postopno odpravo HCFC. Trenutno potekajo nadaljnje študije za ugotavljanje primernih hladilnih sredstev za druge naprave.

Zgodnje izvajanje je ključnega pomena za nadaljnje zmanjšanje prihodnjih vplivov na okolje. Daikin bo komercializiral in razširjal najbolj uravnotežene in izvedljive rešitve. Daikin, kot proizvajalec hladilnega sredstva, bo še naprej iskal “optimalno hladilno sredstvo” z čim manjšim vplivom na okolje. Več lahko preberte tukaj.

Standardi ISO

Daikin Europe N.V. je priznano kot dobro vodeno podjetje, ki se zavzema za varovanje okolja. ISO standardi, “trajnostna listina” in nagrada Green Heart Super za tovarno dokazujejo stalno zavezanost okolju.

ISO 14001: 2015 – Upravljanje z okoljem

ISO 14001 je najbolj priznan standard okoljskega sistema upravljanja na svetu. Prikazuje zavezanost nadzoru vpliva poslovnih dejavnosti na okolje. Daikin Industries Ltd. je leta 1996 prvič dosegel certifikat ISO 14001, leta 1998 mu je sledil Daikin Europe. V preteklih letih je sledilo še več podjetij in proizvodnih obratov. Revidirana različica ISO 14001 je bila objavljena septembra 2015. Čeprav so podjetjem, ki so bila že certificirana pred začetkom veljavnosti nove različice, dovolili, da v 3 letih posodobijo svoje sisteme vodenja po novem standardu, je Daikin Europe NV že marca 2015 potrdil posodobljen standard, ki velja do marca 2019.

ISO 50001: 2011 – Upravljanje z energijo

ISO 50001 je mednarodni standard, ki pomaga organizacijam pri vzpostavljanju sistemov in procesov, ki so potrebni za upravljanje energetske učinkovitosti, uporabe in porabe. Splošni cilj standarda je zmanjšati vpliv na delovnem mestu na okolje, zmanjšati emisije toplogrednih plinov in stroške energije. V ospredju ISO 50001 je vzpostavitev in delovanje sistema za upravljanje z energijo (EnMS), ki opredeljuje cilje zmanjševanja porabe energije in uporabe ter uvaja sisteme in procese, s katerimi zagotovi, da se ti dosežejo.

BES6001 Responsible Sourcing Standard – Standard za odgovorno nabavo

Marca 2016 je Daikin Europe NV dosegel akreditacijo v okviru mednarodno spoštovanega BES6001 Responsible Sourcing Standarda, ki ostane v veljavi do marca 2019. BRE 6001 standard je razvil BRE (Building Research Establishment), da bi prikazal odgovorno nabavo v celotni dobavni verigi z dokazovanjem skrbnega ravnanja s proizvodi glede na družbena, gospodarska in okoljska trajnostna merila.

Tovarne »Zeleno srce«

Super Green Heart Factory Daikin Europe N.V. je bil nagrajen s certifikatom Daikin Industries Ltd “Green Heart Factories” v letu 2012, leta 2014 pa je bila prva tovarna Daikin izven Japonske, ki je prejela potrdilo “Super Green Heart Factory”.

Listina o trajnostni rabi

Letno se ocenjuje, da je “Listina o trajnostni rabi za Zahodno Flandrijo” namenjena podjetjem z lokalnimi prostori v Belgiji, da nenehno izboljšujejo svojo okoljsko, socialno in gospodarsko uspešnost. S podpisom listine se organizacije zavežejo, da bodo delovale proaktivno v smeri opredeljenih letnih ciljev in akcij, združenih v deset tem. Ti vključujejo: smiselno uporabo energije, ki deluje na ljudem prijazen način, komunikacijo in dialog ter trajnostna javna naročila. Udeležba je prostovoljna. Daikin Europe N.V. je po 16 zaporednih letih sodelovanja ostala zavezana listini.

Načela okoljske politike Daikin

  1. Upoštevanje celotnega izdelka – optimizirati procese in izdelke na tak način, da se zmanjša poraba energije in virov. To vključuje recikliranje, kjer je to mogoče in omejeno odpadno embalažo.
  2. Upoštevanje ukrepov za učinkovito upravljanje hladilnih sredstev in spodbujanje oblikovanja in proizvodnje izdelkov na osnovi hladilnih sredstev z zmanjšanim vplivom na okolje.
  3. Usposabljati zaposlene in jim nuditi potrebne informacije za to, da nenehno uresničujejo cilje okoljske politike.
  4. Redno skrbeti za dobro obveščenost vseh vključenih, na vseh ravneh o pobudah okoljske politike.
  5. Pobude periodično ovrednotiti s preverjanjem in revizijami, da bi nenehno izboljševali izvedbo okoljske politike.
  6. Vsi izdelki, procesi in storitve podjetja Daikin bodo izpolnjevali vsaj veljavno zakonodajo.

Več zanimivih nasvetov in novic si lahko ogledate spodaj

Čas je za trajnostne rešitve na področju ogrevanja!

Čas je za trajnostne rešitve na področju ogrevanja!

Daikin se zavzema za zagotavljanje najučinkovitejših in najvarnejših načinov za ogrevanje naših domov, podjetij in industrije, tako danes in v prihodnosti. Daikin prevzema odgovornost za varovanje okolja v vseh dejanjih, politiki podjetja, praksi in procesih. Temeljni cilj Daikina je varovanje trajnosti okolja. Svoje poslovanje opravljajo v skladu z zelenimi načeli – ekonomičnimi in ekološkimi. Zmanjšanje […]

PREBERI VEČ
Klimatske naprave za ogrevanje

Klimatske naprave za ogrevanje

Daikin se zavzema za zagotavljanje najučinkovitejših in najvarnejših načinov za ogrevanje naših domov, podjetij in industrije, tako danes in v prihodnosti. Daikin prevzema odgovornost za varovanje okolja v vseh dejanjih, politiki podjetja, praksi in procesih. Temeljni cilj Daikina je varovanje trajnosti okolja. Svoje poslovanje opravljajo v skladu z zelenimi načeli – ekonomičnimi in ekološkimi. Zmanjšanje […]

PREBERI VEČ