PRAVILA NAGRADNE IGRE “Oddaj povpraševanje in osvoji vikend paket za vso družino!”

ČLEN 1: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Agencija Novelus d.o.o., Ulica heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, pokrovitelj nagradne igre je E2E d.o.o., Tržaška cesta 40, SI-2000 Maribor.

ČLEN 2: TRAJANJE, NAMEN IN KRAJ NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja z namenom promocije pokrovitelja. Nagradna igra poteka od 06. 9. 2019 do 31. 12. 2019, nanaša pa se na celotno območje Republike Slovenije.

ČLEN 3: KANALI PROMOCIJE

Kanal promocije so socialna omrežja, spletna stran, elektronski naslovi in Dan odprtih vrat na naslovu in sedežu podjetja E2E d.o.o. Prav tako so kanal vsa povpraševanja prispela v podjetje do 31.12.2019.

ČLEN 4: NAGRADNI FOND

Nagradni fond vsebuje 1x vikend paket za do 4-člansko družino v izbranih slovenskih termah. Vikend paket bo zajemal polpenzion v hotelu, neomejeno kopanje v bazenskem kompleksu, bogat animacijski program. Nagrada se lahko koristi do označenega datuma na vrednostnem kuponu. Vrednost nagrade je 300 EUR. Nagradna ni deljiva, potrebno jo je koristiti v celoti, prav tako ni prenosljiva ter je ni mogoče zamenjati za gotovino.

ČLEN 5: POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.  Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, člani žirije in njihovi ožji družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre). Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre in so do konca leta 2019 poslali povpraševanje na podjetje E2E bodisi za toplotno črpalko, klimatsko napravo ali prezračevalni sistem. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

ČLEN 6: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

Mehanizem nagradne igre:

  1. 9. 2019 na Dnevu odprtih vrat podjetja E2E na sedežu podjetja lahko izpolniš e-obrazec za povpraševanje in sodeluješ. Sodeluješ lahko tudi tako, da do konca leta 2019 oddaš povpraševanje bodisi preko spletne strani, elektronskega naslova, e-obrazca ali socialnih omrežij.

Na elektronski naslov bo sodelujoči prejel potrditveno sporočilo, da je prijava

uspešna. V kolikor sodelovanja v nagradni igri ne želi in ne želi potrditi prijave s svojim e-mailom, lahko to stori po prejetem potrditvenem e-mailu.

Zmagovalec bo znan do 5. 1. 2020.

ČLEN 7: IZBOR NAGRAJENCEV

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja in pokrovitelja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev bo opravljeno v roku 1 dneva po končani nagradni igri na sedežu podjetja: Agencija Novelus, Ulica Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor.

Komisija bo izmed vseh prispelih soglasjih oz. potrditvi prijave izžrebala 1 nagrajenca.  Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebanem e-naslovu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

ČLEN 8: RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko e-sporočila. Nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime objavi na spletni strani e2e.si, blauberg.si in na socialnih omrežjih pokrovitelja.

ČLEN 9: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S potrditvijo sodelovanje preko svojega elektronskega naslova, sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

Z navedenim dejanjem se sodelujoči strinja, da bo prejemal e-novice. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja s pošiljanjem e-pošte na naslov info@e2e.si ali z uporabo povezave za odjavo, ki je na voljo v E-novicah.

Pokrovitelj, Producent in s producentom povezane osebe se zavezujejo, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur.l.RS, št. 94/2007-UPB1), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur.l.RS, št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami) in v skladu z GDPR zakonodajo, ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam.

ČLEN 10: PREVZEM NAGRADE:

Nagrajenec bo po razglasitvi preko e-maila pozvan, da naj podatke za dostavo nagrade pošlje v sporočilu na naslov info@novelus.si.

Nagrajenec mora posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko in davčno številko). Nato bo organizator nagrajenca obvestil o prevzemu nagrade. Če se nagrajenec v roku 15 dni ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade.

ČLEN 11: SODELUJOČI V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali pa drugačne nagrade od navedenih v pravilih nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejema pravila nagradne igre in se obvezuje, da jih bo upošteval. Sodelujoči lahko samo enkrat osvoji nagrado v nagradni igri.

ČLEN 12: NAPAKE IN NEPRAVILNO IZPOLNJENE PRIJAVE

Napačne ali nepopolne prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajenca.

ČLEN 13: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dohodnino, vključno z davčnim odtegljajem za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna pokrovitelj nagradne igre. Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. Dobitek v nagradnih vprašanjih ali objavah je po točki 3. člena odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 EUR (108. Člen ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006). Davčni odtegljaj po splošni stopnji 25 % sicer plača pokrovitelj.

ČLEN 14: V PRIMERU PRAVNEGA SPORA

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Mariboru.

ČLEN 15: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti.

Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani e2e.si, blauberg.si ter preko socialnih omrežij podjetja E2E in Blauberg.

Maribor,  06. 9. 2019

Več zanimivih nasvetov in novic si lahko ogledate spodaj

Zakaj so klimatske naprave najbolj priljubljeni grelni aparati med sezonami?

Zakaj so klimatske naprave najbolj priljubljeni grelni aparati med sezonami?

ČLEN 1: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Agencija Novelus d.o.o., Ulica heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, pokrovitelj nagradne igre je E2E d.o.o., Tržaška cesta 40, SI-2000 Maribor. ČLEN 2: TRAJANJE, NAMEN IN KRAJ NAGRADNE IGRE Nagradna igra se izvaja z namenom promocije pokrovitelja. Nagradna igra poteka od 06. 9. 2019 do 31. 12. 2019, nanaša […]

PREBERI VEČ
Vodnik za izbiro idealnega ogrevalnega sistema za optimalno udobje v spremenljivih vremenskih razmerah

Vodnik za izbiro idealnega ogrevalnega sistema za optimalno udobje v spremenljivih vremenskih razmerah

ČLEN 1: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Agencija Novelus d.o.o., Ulica heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, pokrovitelj nagradne igre je E2E d.o.o., Tržaška cesta 40, SI-2000 Maribor. ČLEN 2: TRAJANJE, NAMEN IN KRAJ NAGRADNE IGRE Nagradna igra se izvaja z namenom promocije pokrovitelja. Nagradna igra poteka od 06. 9. 2019 do 31. 12. 2019, nanaša […]

PREBERI VEČ