Podatki stranke    Podatki monterja    Z zgornjim podpisom se naročnik zagona zavezuje k točnosti podatkov, v nasprotnem primeru si podjetje E2E d.o.o. pridružuje pravico po dodatnem zaračunanju storitev skladno z cenikom podjetja, ter spremembe datuma zagona